Våre tjenester

Kvalitet og miljø

NSI leverer produkter og løsninger i hht. de strengeste kvalitetskrav - og er opptatt av å forebygge forurensing og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå nye miljø-forbedringer. Miljøet er i denne sammenheng både arbeidsmiljøet, inkludert helse og sikkerhet - og det interne og eksterne miljøet.

 

Kvalitet og miljø


Kvalitet

NSI leverer produkter og løsninger i hht. de strengeste kvalitetskrav.
I all produksjon benyttes kun råvarer og materialer av beste kvalitet og fra anerkjente kvalitetssikrede leverandører - maskiner og utstyr er blandt det beste som kan skaffes - produksjonslokaler og personell, samt alle innkjøps-, produksjonsprosesser mm. er kvalitetssikret tilsvarende ISO9001.

 

Miljø

Kvalitet og miljø

NSI er opptatt av å forebygge forurensing og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå nye miljøforbedringer. Miljøet er i denne sammenheng både arbeidsmiljøet, inkludert helse og sikkerhet - og det interne og eksterne miljøet.

Vi er opptatt av å overvåke og følge med på gjeldende lovgivning, forskrifter og krav som berører vår virksomhet og våre aktiviteter.

Bedriften har faste rutiner som sikrer at gjeldende lover, forskrifter og bransjebestemmelser følges og overholdes - og miljøhensyn blir vurdert når underleverandører og produkter velges.

NSI overholder og søker alltid å overholde alle lovmessige miljøkrav - og søker aktivt å sikre at bedriften overholder ISO 14001 miljøstandardene, lokale lover og regler innenfor miljø - og arbeidsmiljø (OHSAS 18001).

 

Miljøansvarlig: Daglig leder Erling Edvardsen - dir.tel. 479 29 000